Kallelse till årsmöte 2022 med föredrag av Stellan Carlson

I år blir det årsmöte på våren som vanligt. Ljungkyrkan den 25 april kl. 18.00.

Föredrag av Stellan Carlson »Skanör och Falsterbo – en historisk kavalkad«.

Även kaffe med kaka utlovas!

Vi behöver veta hur många som stannar och dricker kaffe!
E-post: kassor@calluna.nu, senast 18 april.

 

1     Årsmötesagenda enligt § 14 i föreningens stadgar

       Vid årsmötet kommer följande ärenden behandlas:

       1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

       2. Val av två justeringsmän.

       3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

       4. Styrelsens och revisorernas redovisning.

       5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

       6. Årsavgift för nästkommande kalenderår.

       7. Val av ordförande

       8. Val av övriga styrelseledamöter.

       9. Val av 2 revisorer samt suppleant.

       10. Övriga frågor.

2     Föredrag av Stellan Carlson

       “Skanör och Falsterbo – en historisk kavalkad”

Därefter avslutas mötet med kaffe och kaka.

Styrelsen

Visning av Värnen 2022

Vi fortsätta med de populära visningarna av värnen vid Falsterbokanalen. Vi besöker ett kulsprutevärn, ett rörskyddsrum och ett större skyddsrum för 24 personer.

Priset är 100 kr för vuxen och 50 kr för barn under 15 år. I priset ingår ett häfte som berättar om »Per Albin-linjen« som den kallas.

Turen tar cirka 2,5 timmar inkl. fikapaus och vi samlas vid kanaltornet klockan 11:00. Fika tar var och en med.

Datum: 14 maj, 4 juni, 18 juni, 9 juli, 23 juli, 13 augusti och 3 september.

Anmälan till: kassor@calluna.nu

Välkomna till en spännande värld under jorden!

Det går att betala dels med Swish 1230519470, dels över bankkonto Swedbank 8214-9 693 384 907-4. Vi behöver veta:

• Önskad dag

• Antal vuxna respektive barn

• Telefonnummer om fler än 20 har anmält sig.

Vid varje visning har vi plats för 20 personer. Först till kvarn…

Om färre än sex personer är anmälda till en visning, ställs turen in och avgiften återbetalas.

Vi hoppas att Covid-19 inte kommer tillbaka under sommaren. I så fall rättar vi oss naturligtvis efter myndigheternas krav vad gäller antal personer som får samlas.

Callunas Kulturpenning 2021

På årsmötet tilldelades Stellan Carlson Callunas Kulturpenning 2021 för hans under många år omfattande engagemang med Falsterbonäsets historia från medeltid till nutid.

Med artiklar i press, föredrag om Näsets historia samt historiska stadsvandringar i Skanör och Falsterbo under 31 år har Stellan arbetat med att sprida kunskap om vår lokalhistoria.

Birgitta Nelson Clauss får kulturföreningen Callunas kulturpenning 2019

I sina bildvävar blandar hon ­traditionell folkkonst med lekfulla symboler, populär­kulturens seriefigurer och det förflutnas gestalter. En ­myllrande bildvärld att utforska.

Birgitta Nelson Clauss

En kulturpersonlighet som verkat här nere under många år och som konstnärligt satt sin speciella prägel på sina alster allt i från gummi, olja, lera, papper och plexiglas och dessutom varit tongivande i konstlivet i stora delar av södra Sverige.

Styrelsen

Richard Aspegren får Callunas Kulturpenning 2017!

Styrelsen för Kulturföreningen Calluna har beslutat ge föreningens
Kulturpenning för 2017 till kyrkoherde Richard Aspegren för att han berikat Skanör-Falsterbo församlings verksamhet med kulturarrangemang som dessutom i flera fall alla på Näset getts tillfälle ta del av. Utdelningen sker på föreningens årsmöte torsdagen den 20 april Ljungkyrkan i Höllviken kl 18:30.

 

Pehr Sjöstrand tilldelas årets Kulturpenning (2015)

Föreningen har beslutat tilldela Pehr Sjöstrand i Skanör årets Kulturpenning för hans arbete med film och video som har gett oss värdefulla kunskaper om historiska miljöer kring Falsterbonäset.

Utdelningen, en check på 6000 kr samt diplom sker på föreningens årsmöte den 28 april  i Ljungkyrkan i Höllviken.

Pehr Sjöstrand 2015

Pehr Sjöstrand 2015

Årets kulturpenning 2014 (140214)

Kulturföreningen Calluna har beslutat att tilldela Karin Persson vid Falsterbo fågelstation årets Kulturpenning för hennes utomordentliga ideella insatser i arbetet med att skapa kunskap och levandegöra vad fågelstationen betyder till de tusentals besökare som kommer varje år. Kulturpenningen utdelas vid föreningens årsmöte den 15 april Ljungkyrkan i Höllviken. Vi börjar klockan 19:00 och Karin kommer att berätta lite om verksamheten.

Kulturpenningen – mottagare

Kulturpenning 2011

111209

Callunas Kulturpenning 2011 tilldelades Kajsa Murmark vid Kämpinge gymnastiksförening evenemang “Julhoppet” i Kämpingehallen den 4 december 2011. Plakett och check på 6000 kronor.

 

 

 

Ingemar delar ut priset till Kajsa Murmark.
 

 

 

 


Livbåtsroddarlaget

2010


Bibliotekets vänner i Höllviken samt Skanör och Falsterbo

2009

Kulturföreningen Callunas Kulturpenning 2010 har tilldelats Bibliotekets vänner i Höllviken samt Bibliotekets vänner i Skanör o Falsterbo.
Under ett flertal år har dessa föreningar arbetat för att skapa förutsättningar för en bra biblioteksmiljö och genom att år från år ge invånarna möjlighet att lära känna nya författare och ge kunskap om boken och dess möjligheter att vidga de personliga vyerna i den stressade värld vi lever i. Dessutom har föreningarna var och en på sitt sätt i olika situationer slagit vakt om biblioteken och spelat en aktiv roll i olika kristider där bibliotekens vara eller inte vara diskuterats inom kommunen.
Diplom och check på 6000 kronor till vardera förening kommer att utdelas på Callunas årsmöte den 13 april 2010, rest Havsnära /FBU/ kl 1830.

 

 


Brita Gustafsson

2008

Vi har beslutat att tilldela Brita Gustafsson vid Vellinge musikskola föreningens Kulturpenning för 2008 med följande motivering:Brita, som med outtröttlig energi arbetar med musik och sång, utgör en inspirationskälla för alla i hennes grupper. Med sitt glada väsen ger hon alla,både stora och små inspiration genom uppmuntran att arbeta vidare inom sina respektive område. Kulturpenningen består av check 6000 kronor samt plakett. Totalt har föreningen nu i Kulturstipendier och Kulturpenningar, och belöningar i andra sammanhang delat ut över 170000 till förtjänta personer och institutioner i Vellinge kommun.

 

Brita Gustafsson:

 

 

 

 

 

 

 


Ingegerd Hansson

2007

Styrelsen har beslutat att tilldela Ingegerd Hansson Ängsåkra gård Hötofta 2007 Kulturpenning för hennes stimulerande och stora arbete med att bevara de gamla traditionerna kring skånskt yllebroderi. Hon har också genom egna mönster försökt att varsamt ge yllebroderiet en ny plattform som även stimulerar unga människor att ägna sig åt detta gamla hantverk.Kulturpenningen är 6000 kronor samt plakett.

 

 

 

 

Yllebroderi

 

 

 


Peter Sjunnesson

2006

För elfte gången har Kulturföreningen Calluna delat ut sin Kulturpenning.
Föreningen har delat ut Kulturpenningen för år 2006 i Håslövs kyrka söndagen 3:e juni i samband med en körkonsert vid 300 års minnet av Carl von Linnés födelse.
Priset tilldelades musikern o körledaren Peter Sjunnesson för hans stora kunskaper, engagemand och idérikedom som gjort kör- och musiklivet i Höllvikens församling till en levande och utåtriktad del av den kyrkliga verksamheten.Ett pris som uppskattades av de medverkande och kyrkobesökarna genom stort bifall. Priset utgjordes av diplom, blommor och en check på 6000 kr som överräcktes till en mycket överraskad och glad pristagare.

 

 

 

Peter Sjunnesson tar emot Callunas kulturpris.

 

 

 


Sigvard Tyge

2005

För att i böcker och skrifter och genom arbetet i Vellinge Fotoklubb och Oxie Härads Hembygdsförening under många år och med outtröttlig energi sökt sprida kunskap om den tid som varit.

 

 

 

Sigvard Tyge tar emot priset.

 

 

 


Skanör-Falsterbo Hembyggdsgille

2004

 

Läs mer