Bli medlem

Bli medlem i Calluna

För att bli medlem, sätt in 200 kr

  • BankGiro 5470-1248

Ange namn, adress och e-post.

Som medlem får du följande:

  • Tidskriften På Ljungen tre till fyra gånger per år.

    Skriften innehåller information om vad vi sysslar med i Calluna samt artiklar författade av såväl oss själva som andra medlemmar eller allmänt intresserade. Artiklarna handlar främst om livet, kulturen och naturen “På Ljungen” i forna dagar.

  • Två till tre möten med föredrag, information och bildvisning.

  • Du stödjer vårt arbete med information och kunskapsspridande, vilket ger föreningen möjlighet att hävda sig i samband med olika samhälls- och kommunala frågor.

Om Calluna

Calluna startade 1995.

Calluna har som sitt mål att stödja och uppmuntrar människor som ideellt arbetar för att sprida kunskap om Ljungen.

Calluna bedriver mötesverksamhet, ger ut böcker, anordnar utställningar och föredrag i kunskapsspridande syfte om Ljungens kultur och historia. Föreningen ger också ut tidskriften På Ljungen.

Föreningen delar ut Callunas KulturPenning.

Föreningen samlar och skannar in material i form av foton, texter, filmer, band mm, som underlag för framtida böcker, skrifter och föredrag.

Calluna har flera gånger om året utställningar i fotoskåpen på Gallerian. Du finner dom på väggen bredvid Systembolaget.

Calluna tar sitt namn efter den latinska benämningen på vanlig ljung, Calluna vulgaris, och har sitt säte i Höllviken.