Kulturpenningen

Föreningen Calluna delar ur Callunas Kulturpenning. Mottagaren får 10 000 kronor samt ett diplom.

Mottagare Kulturpenningen

2021 Stellan Carlson

På årsmötet tilldelades Stellan Carlson Callunas Kulturpenning 2021 för hans under många år omfattande engagemang med Falsterbonäsets historia från medeltid till nutid.

Med artiklar i press, föredrag om Näsets historia samt historiska stadsvandringar i Skanör och Falsterbo under 31 år har Stellan arbetat med att sprida kunskap om vår lokalhistoria.

2019 Birgitta Nelson Clauss

I sina bildvävar blandar hon ­traditionell folkkonst med lekfulla symboler, populär­kulturens seriefigurer och det förflutnas gestalter. En ­myllrande bildvärld att utforska.

Birgitta Nelson Clauss
Birgitta Nelson Clauss

En kulturpersonlighet som verkat här nere under många år och som konstnärligt satt sin speciella prägel på sina alster allt i från gummi, olja, lera, papper och plexiglas och dessutom varit tongivande i konstlivet i stora delar av södra Sverige.

2017 Richard Aspegren

Styrelsen för Kulturföreningen Calluna har beslutat ge föreningens Kulturpenning för 2017 till kyrkoherde Richard Aspegren för att han berikat Skanör-Falsterbo församlings verksamhet med kulturarrangemang som dessutom i flera fall alla på Näset getts tillfälle ta del av. Utdelningen sker på föreningens årsmöte torsdagen den 20 april Ljungkyrkan i Höllviken kl 18:30.

2016: Måkläppsföreningen

Som under många år gjort ett storartat arbete genom information om Måkläppen och dess föränderlighet, samt för det skydd av sälar som är en stor del av det ideella arbete föreningen bedriver. En kulturinsats av stora mått.

2015 Pehr Sjöstrand

Föreningen har beslutat tilldela Pehr Sjöstrand i Skanör årets Kulturpenning för hans arbete med film och video som har gett oss värdefulla kunskaper om historiska miljöer kring Falsterbonäset.

Utdelningen, en check på 6000 kr samt diplom sker på föreningens årsmöte den 28 april  i Ljungkyrkan i Höllviken.

Pehr Sjöstrand
Pehr Sjöstrand 2015

 

2014 Karin Persson

Kulturföreningen Calluna har beslutat att tilldela Karin Persson vid Falsterbo fågelstation årets Kulturpenning för hennes utomordentliga ideella insatser i arbetet med att skapa kunskap och levandegöra vad fågelstationen betyder till de tusentals besökare som kommer varje år. Kulturpenningen utdelas vid föreningens årsmöte den 15 april Ljungkyrkan i Höllviken. Vi börjar klockan 19:00 och Karin kommer att berätta lite om verksamheten.

2011 Kajsa Murmark

Callunas Kulturpenning 2011 tilldelades Kajsa Murmark vid Kämpinge gymnastiksförening evenemang “Julhoppet” i Kämpingehallen den 4 december 2011. Plakett och check på 6000 kronor.


Ingemar delar ut priset till Kajsa Murmark.

 

2010 Bibliotekets vänner i Höllviken samt Skanör och Falsterbo

Kulturföreningen Callunas Kulturpenning 2010 har tilldelats Bibliotekets vänner i Höllviken samt Bibliotekets vänner i Skanör o Falsterbo.

Under ett flertal år har dessa föreningar arbetat för att skapa förutsättningar för en bra biblioteksmiljö och genom att år från år ge invånarna möjlighet att lära känna nya författare och ge kunskap om boken och dess möjligheter att vidga de personliga vyerna i den stressade värld vi lever i. Dessutom har föreningarna var och en på sitt sätt i olika situationer slagit vakt om biblioteken och spelat en aktiv roll i olika kristider där bibliotekens vara eller inte vara diskuterats inom kommunen.

Diplom och check på 6000 kronor till vardera förening kommer att utdelas på Callunas årsmöte den 13 april 2010, rest Havsnära /FBU/ kl 1830.

2009 Livbåtsroddarlaget

Kulturpenningen 2009 tilldelades Livbåtsroddarlaget

2008 Brita Gustafsson

Vi har beslutat att tilldela Brita Gustafsson vid Vellinge musikskola föreningens Kulturpenning för 2008 med följande motivering:

Brita, som med outtröttlig energi arbetar med musik och sång, utgör en inspirationskälla för alla i hennes grupper. Med sitt glada väsen ger hon alla,både stora och små inspiration genom uppmuntran att arbeta vidare inom sina respektive område. Kulturpenningen består av check 6000 kronor samt plakett.

Totalt har föreningen nu i Kulturstipendier och Kulturpenningar, och belöningar i andra sammanhang delat ut över 170000 till förtjänta personer och institutioner i Vellinge kommun.

Sidor