Kulturpenning

Kulturpenningen 1995 tilldelas Stora Hammars mölla, för dess föredömliga renovering av Stora Hammars mölla och som en uppmuntran till fortsatt arbete med möllans inre. 

 

Etiketter: 

Kulturpenningen 1996 tilldelas Leif Brost, Bärnstensmuseet i Kämpinge, för att med stor entusiasm och konstnärlighet i arbetet med naturvård och historia ha satt Kämpinge på Skånes kultur- och turistkarta.

 

Etiketter: 

Kulturpenningen 1997 tilldelas Bertil Rubin, för hans entusiasm och stora personliga engagemang i natur- och kulturfrågor. Priset utdelades postumt och mottogs av Rotarys Läkarbank.

 

Etiketter: 

Kulturpenningen 1998 tilldelas Solveig Karlsson, lärare och scoutledare. För ett enastående kulturellt arbete och som representant för en familj som engagerat sig för bygdens folk och särskilt ställt upp för barn och ungdom.

Etiketter: 

Kulturpenningen 2000 tilldelas Lilian Håkansson, lärare på Tångvallaskolan, för att hon med framsynt pedagogiskt arbete har skapat intresse för Ljungens natur- och kulturhistoria.

Etiketter: 

För sitt mångåriga arbete med vår historia, där han i tal och skift levandegör människor och historiska skeenden ur Ljungen förgångna.

Etiketter: 

För att hon med iderikedom, kunnighet och hårt arbete skapat en kulturhistorisk upplevelse genom den bibliska trädgården vid Stora Hammars kyrka.

Etiketter: 

 

En skiva som är en resa i tiden, med ursprung i de visor och dikter som inspirerar människor att lovsjunga Ljugen och dess storslagna natur och atmosfär. En kulturinsats som givit människor kunskaper om Ljungen på ett annorlunda sätt.

Etiketter: 

Kulturpenningen 2004 tilldelas Skanör-Falsterbo Hembygdsgille.

Etiketter: 

För att i böcker och skrifter och genom arbetet i Vellinge Fotoklubb och Oxie Härads Hembygdsförening under många år och med outtröttlig energi sökt sprida kunskap om den tid som varit.


Sigvard Tyge tar emot priset.

 

Etiketter: 

Sidor